Home
Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie

Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie

De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) is een onafhankelijk orgaan van de Hersenstichting. De AWI heeft tot taak de directeur - en op verzoek de Raad van Toezicht - te adviseren over de te subsidiëren projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, implementatie en ontwikkeling. Daarnaast adviseert deze wetenschappelijke adviesraad over de voortgang en evaluatie van gefinancierde projecten.

Voorzitter:

Prof. dr. R.C.M. Hennekam, hoogleraar Kindergeneeskunde / Translationele Genetica, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 

Leden:

 • Prof. dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Radboud UMC Nijmegen
 • Mw. dr. L. van Bodegom-Vos, universitair docent Implementatie en de-implementatie in de curatieve zorg, Leids Universitair Medisch Centrum 
 • Dr. M.P.J. van Boxtel, universitair hoofddocent Psychiatrie en neuropsychologie, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. O.F. Brouwer, hoogleraar Kinderneurologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Prof. dr. A. Dijkstra, hoogleraar Psychologie van gezondheid en ziekte, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. A.C.H. Geurts, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen 
 • Mw. Dr. P. Goossens, revalidatiearts en senior onderzoeker, Rijnlands Revalidatiecentrum, Leiden
 • Dr. J.I. Hoff, Neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis

 • Mw. prof. dr. E. M. Hol, hoogleraar Gliabiologie van hersenziekten, Universiteit van Amsterdam, UMC Utrecht Hersencentrum, Nederlands Herseninstituut

 • Prof. dr. R.P.C. Kessels, hoogleraar Neuropsychologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. Dr. R.J. van Oostenbrugge, hoogleraar Klinische Neurologie in het bijzonder Vasculaire Neurologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Mw. prof. dr. B.W.J.H. Penninx, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • Prof. dr. P.A.J.T. Robe, hoogleraar Neurochirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Prof. dr. S.A.R.B. Rombouts, hoogleraar Methoden cognitieve neuroimaging, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden
 • Mw. prof. dr. A. van Straten, hoogleraar Klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dr. ir. M.M. Verbeek, universitair hoofddocent Neurochemie van neurodegeneratieve aandoeningen, Radboudumc/Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Mw. prof. dr. E.W.M.L. de Vet, hoogleraar Strategische communicatie, Wageningen University & Research
 • Mw. dr. S. de Vries, lector Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving, De Haagse Hogeschool
 • Prof. dr. R. Willemsen, hoogleraar Functionele Neurogenetica, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam