Nieuwe positionering

In 2013 heeft de Hersenstichting voor het model van ‘heel de hersenen' gekozen, en hebben we onze organisatie hiernaar ingericht. Binnen dit model richten we ons op alle aspecten van de hersenen, in plaats van zoals voorheen, vooral op hersenaandoeningen. Daarmee komen we tegemoet aan het groeiende besef dat gezondheid en ziekte geen tegenpolen zijn, maar op hetzelfde continuüm liggen. En vergroten wij onze relevantie voor een bredere doelgroep. Ook onze rol verandert; van een vooral wetenschappelijke organisatie die opereerde als financier van onderzoek naar een maatschappelijke organisatie die de opbrengsten voor de patiënt met een hersenaandoening en, in bredere zin, de samenleving als geheel centraal stelt.

Binnen dit model werken we met drie domeinen: gezonde hersenen, hersenaandoeningen en patiëntenzorg. Elk domein werkt aan het verwezenlijken van een aantal ambities, vanuit drie strategieën:

  • Weten en begrijpen: We stimuleren kennis- en begripsontwikkeling met wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek en overzichtsstudies. Dit doen we door te initiëren en te financieren en samenwerkingsverbanden op te zetten. Met altijd vooraf gestelde doelen en evaluaties.
  • Vertalen en voorlichten: We vertalen bestaande kennis en nieuwe inzichten naar praktische toepassingen, informatie en bewustwordingscampagnes. Zowel voor specifieke doelgroepen als voor publieksgroepen.
  • Signaleren en initiëren: Relevantie, actualiteit en praktische toepasbaarheid geven onze inspanningen impact. We putten uit ons brede netwerk - spontaan en georganiseerd - om de juiste onderwerpen op te pakken en aan te pakken. Als aanjager, verbinder of uitvoerder.

 

Ons volledige meerjarenbeleidplan vindt u hier.