Home
Beleid
Domein hersenaandoeningen
Domein hersenaandoeningen
Delen

Domein hersenaandoeningen

Hersenaandoeningen behandelbaar en geneesbaar maken

De vier ambities van het domein hersenaandoeningen zijn:

  • We willen bestaande behandelingen optimaliseren en nieuwe behandelingen ontwikkelen, die binnen vijf jaar in de kliniek toegepast kunnen worden, vanuit al bekende aangrijpingspunten.
  • We willen nieuwe behandeltechnieken ontwikkelen, die op een hogere trede van de ‘Hersenaandoening Onderzoeks Trap' liggen dan de huidige behandeltechnieken.
  • We willen knelpunten in de weg van basaal onderzoek naar behandelingen wegnemen, samen met andere relevante belanghebbenden.
  • We willen kruisbestuiving realiseren en bijdragen aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk, 'hersenbreed' denkkader binnen het veld van hersenaandoeningen.

Eén van onze kern strategieën is het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk zal leiden tot oplossingen voor hersenaandoeningen.

Het onderzoek waarin de Hersenstichting investeert, wordt uitgevoerd door gekwalificeerde onderzoekers. Zij zijn verbonden aan neurowetenschappelijke instituten en onderzoekscentra. We hechten veel belang aan de relevantie en een hoge kwaliteit van het onderzoek waarin we investeren, dit uit zich in een zorgvuldig toekenningsproces en in een actieve opvolging tijdens de uitvoering van het onderzoek.

De Hersenstichting wil dat het onderzoek dat zij mogelijk maakt goed ingebed is in het (inter)nationale onderzoeksveld. We sluiten aan bij (inter)nationale ontwikkelingen, onderzoeksprogramma's en platforms en leveren hier waar mogelijk een actieve bijdrage aan.
Dit is contactinfo