Subsidiekalender

  • Vooraankondiging: subsidieoproep ontwikkeling van Humane Meetmodellen

    De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze subsidieoproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO - domein Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW).

Alle Kalender items

Vraag & antwoord

Hoe blijf ik op de hoogte van subsidiemogelijkheden?

U kunt zich aanmelden voor onze e-nieuwsbrief subsidies door een mail te sturen naar subsidienieuwsbrief@hersenstichting.nl. Deze e-nieuwsbrief voor subsidie-aanvragers bevat informatie over mogelijke subsidieverzoeken, gehonoreerde en lopende projecten. De e-nieuwsbrief is speciaal voor wetenschappers en zorgprofessionals.

Naar veelgestelde vragen