Subsidiekalender

  • Subsidieoproep ontwikkeling van Humane Meetmodellen

    De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze subsidieoproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO - domein Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW).

  • Subsidieoproep Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend

    De Hersenstichting stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek dat zich op oplossingen richt voor meerdere hersenaandoeningen. Kruisbestuiving en samenwerking moeten centraal staan in het onderzoeksproject om zo samen tot impactvolle resultaten voor mensen met hersenaandoeningen te komen.

Alle Kalender items

Vraag & antwoord

Hoe blijf ik op de hoogte van subsidiemogelijkheden?

U kunt zich aanmelden voor onze e-nieuwsbrief subsidies door een mail te sturen naar subsidienieuwsbrief@hersenstichting.nl. Deze e-nieuwsbrief voor subsidie-aanvragers bevat informatie over mogelijke subsidieverzoeken, gehonoreerde en lopende projecten. De e-nieuwsbrief is speciaal voor wetenschappers en zorgprofessionals.

Naar veelgestelde vragen