Home
Geen nieuwe ronde voor Kleine Subsidies

Geen nieuwe ronde voor Kleine Subsidies

Geplaatst op 18 juli 2013

In het kader van de herpositionering waar de Hersenstichting momenteel aan werkt, is besloten te stoppen met de Kleine Subsidies . In de toekomst zal de Hersenstichting alleen nog programmatisch gaan werken en zullen er andere subsidievormen ontwikkeld worden.

Veel neurowetenschappers kennen de Kleine Subsidies van de Hersenstichting. De Kleine Subsidies zijn een - aanvullende - subsidievorm van maximaal € 35.000, projectgebonden en ‘bottom-up' van aard. In het kader van de herpositionering waar de Hersenstichting momenteel aan werkt, is besloten te stoppen met deze subsidievorm.  Dit betekent dat geen nieuwe rondes voor Kleine subsidies zullen komen. In de toekomst zal de Hersenstichting programmatisch gaan werken en zullen er andere subsidievormen ontwikkeld worden.

Herpositionering

In het najaar van 2012 heeft de Hersenstichting de tussenstand opgemaakt van de uitvoering van het lopende meerjarenbeleidplan Meer kunnen door kennis (2011-2014). Een van de constateringen was dat de grote belangstelling voor de hersenen bij het grote publiek, zich onder andere uitend in boeken en tv-programma's over de (werking van) de hersenen, zich niet vertaalt in een proportionele toename van het aantal donateurs.

In de afgelopen maanden hebben we ons met verschillende partijen gebogen over de vraagstelling hoe we als Hersenstichting, gegeven die belangstelling, hiervan kunnen profiteren zodat we méér fondsen kunnen werven en méér onderzoek kunnen doen. Dit heeft geleid tot een nieuwe positionering 'Heel de Hersenen', waaraan we momenteel in samenwerking met onze stakeholders invulling aan het geven zijn.

We streven ernaar om eind 2013 meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitwerking van de nieuwe positionering en over nieuwe subsidiemogelijkheden.