Home
Hersenstichting zet in op onderzoek toegepast op mensen

Hersenstichting zet in op onderzoek toegepast op mensen

Geplaatst op 16 maart 2017

De Hersenstichting zet in op vier onderzoeken die de behandeling van hersenaandoeningen op korte termijn kunnen verbeteren. Het gaat om onderzoeken waarbij bestaande medicatie een nieuwe toepassing krijgt. Een daarvan richt zich op het voorkomen van de psychische bijwerkingen bij het gebruik van corticosteroïden. Dit zijn medicijnen die ontstekingen remmen of zwellingen onderdrukken.

Jaarlijks worden 800.000 mensen in Nederland behandeld met corticosteroïden. Bij ongeveer 1 op de 5 leidt dit gebruik tot psychische problemen, zoals somberheid en slaapproblemen. Tienduizenden patiënten krijgen zelfs zeer ernstige depressieve klachten of psychoses.

 

In dit onderzoek krijgen patiënten die corticosteroïden gebruiken, ook het lichaamseigen hormoon cortisol toegediend. Het idee is dat cortisol het normale hormonale evenwicht in de hersenen kan herstellen, waardoor de psychische bijwerkingen sterk zullen verminderen.

 

Meer informatie over dit onderzoek en de andere onderzoeken.

Stap naar de patiënt

De vier onderzoeken uit dit programma maken de stap van fundamenteel onderzoek naar toepassing bij de mens. Dat betekent dat de vindingen die gedaan zijn in het laboratorium, getest worden op mensen. Alleen na deze onderzoekstap kunnen deze doordringen naar de zorgpraktijk en vervolgens op de markt gebracht worden. Pas dan komt de behandeling bij de patiënt terecht.

 

De Hersenstichting zet juist op dit soort onderzoek in omdat de overstap van fundamenteel onderzoek naar onderzoek met mensen lastig blijkt. De onderzoeken moeten aan zeer strenge eisen voldoen en moeten toepasbaar zijn in de situatie van de patiënt.

 

Al deze vier onderzoeken maken gebruik van bestaande medicatie. Deze medicatie is ontwikkeld voor een andere aandoening en dus veilig voor het gebruik door mensen. In het fundamentele onderzoek blijkt dat de medicatie ook goed te werkt op de hersenaandoening. Bestaande medicatie zou hiermee voor een nieuwe groep patiënten uitkomst kunnen bieden. Hierdoor hoeft er geen nieuw medicijn ontwikkeld te worden. Dat scheelt enorm in de hoge ontwikkelingskosten.

Over het programma

De vier onderzoeken zijn onderdeel van het Programma Translationeel Onderzoek. De Hersenstichting, SGF, Health Holland en ZonMw vinden dat translationeel onderzoek noodzakelijk is om veelbelovende behandelmethoden bij de patiënt te krijgen. Door de krachten te bundelen kunnen beschikbare middelen efficiënter worden ingezet en kansrijke onderzoeken makkelijker de praktijk bereiken.

 

Translationeel onderzoek vertaalt resultaten uit fundamenteel onderzoek naar eerste toepassing bij de mens. Zonder dit type onderzoek dringen belangrijke medisch-wetenschappelijke vindingen onvoldoende door in de kliniek en op de markt. Translationeel onderzoek draagt bij aan een hogere kwaliteit van preventie en zorg en lagere kosten.

 

Lees meer over dit onderzoeksprogramma en de vier gehonoreerde onderzoeken.

Over de Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.