Home
Meer geld naar hersenonderzoek door Europese samenwerking

Meer geld naar hersenonderzoek door Europese samenwerking

Geplaatst op 28 maart 2017

Hersenstichting bundelt krachten voor snellere resultaten

 

De Hersenstichting heeft samen met NWO en NIHC een bijdrage aan vier onderzoeken naar aandoeningen van het centrale zenuwstelsel toegekend. De onderzoeken zijn onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma ERA-NET Neuron. Door nationaal en internationaal de krachten te bundelen, kunnen grotere onderzoeken gedaan worden. Daarmee bereiken we sneller resultaten voor hersenpatiënten.

Wereldwijd hebben naar schatting een miljard mensen een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Ernstige voorbeelden hiervan zijn traumatisch hersenletsel en ruggenmergletsel. Dit heeft een enorme impact op hun leven.

 

Om voor deze groep patiënten straks de behandeling te verbeteren, bundelen vier Nederlandse onderzoeksinstituten de krachten met Europese partners in het Neuron-netwerk. Het is de eerste keer dat Nederland deelneemt aan een onderzoeksprogramma van het NEURON-netwerk. De Nederlandse deelname heeft een waarde van in totaal € 925.000. 

 

Lees hier meer informatie over de samenwerking en de vier gehonoreerde onderzoeken.

 

De Hersenstichting doet mee aan dit programma omdat de onderzoeken zich richten op de oorzaken van verschillende hersenaandoeningen. Daarmee kan er een oplossing gevonden worden voor verschillende aandoeningen en daarmee voor een grote groep patiënten.

Over het programma

De Nederlandse deelname aan NEURON is een initiatief van het NWO-regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en de Hersenstichting. Door deze krachtenbundeling is Europese samenwerking mogelijk. Hierdoor is een extra investering gerealiseerd van 4,3 miljoen euro voor transnationale onderzoeksprojecten. Hiervan financiert de Europese Commissie ook een deel.

 

Met deze bundeling van middelen kunnen er grotere onderzoeken gedaan worden, waardoor er sneller grote stappen vooruit gemaakt kunnen worden voor mensen met een aandoening aan het centrale zenuwstelsel.

Over de Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.