Home
Memorabel subsidieronde 5

Memorabel subsidieronde 5

Geplaatst op 7 oktober 2016

Het Onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Memorabel’ is gericht op de patiënt met dementie van nu en de patiënt van morgen en maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Memorabel heeft een looptijd van acht jaar (2013-2020).

Voor Fase 2 (looptijd 2017-2020) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bedrag van 32 miljoen euro beschikbaar gesteld. De doelstelling van ‘Memorabel' is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren door enerzijds het uitvoeren van baanbrekend onderzoek om het ontstaan van dementie te begrijpen en te voorkomen, aangrijpingspunten te vinden voor diagnostiek en behandeling en anderzijds het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies, zorgmodellen en innovaties, om de ziektelast van de patiënt te verminderen en de zorglast van mantelzorgers te verminderen.

ZonMw nodigt u uit tot het indienen van een projectidee. Zie de website van ZonMw voor meer informatie over de afbakening van deze subsidie oproep.