Home
Oproep voor publiek-private samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van Humane Meetmodellen

Oproep voor publiek-private samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van Humane Meetmodellen

Geplaatst op 24 juni 2019

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen € 3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze subsidieoproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO - domein Toegeaste en Technische en  Wetenschappen (TTW). Hersenstichting ontvangt graag ideeën voor een voorstel op het gebied van hersenonderzoek. 

Doel

Het doel van de oproep Humane Meetmodellen is om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspelbare en humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren zodat resultaten uit onderzoek beter en sneller toegepast kunnen worden bij mensen. De wetenschap wordt hiermee op termijn in mindere mate afhankelijk van het gebruik van proefdiermodellen, wat in lijn is met de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) waarvan de SGF en partner is.

Financiële toekenning en voorwaarden

Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen door private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per aanvraag tussen € 500.000 en € 1 miljoen PPS-toeslag worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag moet bestaan uit een samenwerking met minimaal één onderzoeksorganisatie en ten minste één private partij. Vanaf begin juli kunnen PPS-aanvragen worden ingediend. De deadline voor de verplichte vooraanmelding van het initiatief is op 1 september 2019. Meer informatie over de oproep is hier te vinden.

Interesse?

Als onderdeel van de oproep wordt op 16 september in Utrecht een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde partijen om kansen voor samenwerking te verkennen. Wij horen graag van u als u ideeën heeft voor een voorstel op het gebied van hersenonderzoek. U kunt hiervoor contact opnemen met strategisch adviseur Esther Hosli (070 302 47 59) en/of senior medewerker Dirk-Jan Saaltink (070 302 48 17).