Home
SGF-ZonMw programma Translationeel Onderzoek opengesteld

SGF-ZonMw programma Translationeel Onderzoek opengesteld

Geplaatst op 30 mei 2013

Van 31 mei tot 11 september 2013 kunnen projectideeën ingediend worden binnen het nieuwe SGF-ZonMw programma Translationeel onderzoek Deze subsidieronde wordt gefinancierd- en uitgevoerd door de SGF (Samenwerkende GezondheidsFondsen), ZonMw en acht Gezondheidsfondsen: Aids Fonds, Epilepsie Fonds, Hersenstichting Nederland, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, (voorheen Astma Fonds), Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting en het Reumafonds.

Doelstellingen programma

Het doel van het Programma Translationeel onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek. De onderwerpen beslaan de volle breedte van het medisch -, preventie - en zorgonderzoek maar zijn beperkt tot de aandachtsgebieden van de deelnemende fondsen. Belangrijk is dat het gaat om een vertaling van preklinische onderzoeksresultaten (producten) naar onderzoek in mensen naar werkzaamheid of veiligheid van deze producten.

 

Patiënten participatie

Alle betrokken partijen vinden participatie van patiënten van groot belang. Binnen het programma krijgt patiëntenparticipatie dan ook een centrale rol. Een panel ervaringsdeskundigen, zoals vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, wordt geraadpleegd tijdens de beoordeling van relevantie van de projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen. De expertise van de deelnemende gezondheidsfondsen en ZonMw wordt hierbij gebruikt. Projectleiders kunnen participatie van patiënten vorm geven, door hen waar mogelijk als partners te betrekken.

Meer informatie

De Hersenstichting zal samen met ZonMw één project binnen deze ronde financieren. Het project moet vallen binnen het aandachtsgebied van de Hersenstichting. Het project heeft een looptijd van maximaal vier jaar met een maximaal budget van € 300.000,-.

Meer informatie, de programmatekst en het projectideeformulier zijn te vinden op: www.zonmw.nl/subsidiekalender. De deadline voor het indienen projectideeën is 11 september 2013, 15.00 uur.