Home
Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Geplaatst op 22 mei 2018

De Hersenstichting financiert wetenschappelijk hersenonderzoek en (implementatie) projecten om resultaten uit onderzoek verder te brengen die passen binnen de strategie van de Hersenstichting. We informeren u over onze subsidiemogelijkheden in het licht van onze nieuwe meerjarenstrategie.


Aanvragen voor subsidies bij de Hersenstichting gaan via (doorlopende) open- en gesloten subsidierondes, deze calls worden op de website gezet. We zullen hiervoor de website spoedig aanvullen met de subsidievoorwaarden en verdere informatie over de lopende programma’s.
Houd deze website dan ook goed in de gaten!

 

Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. Vanaf het voorjaar 2018 werkt de Hersenstichting met de nieuwe strategie waarbij onze droom is om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. 
We hebben de ambitie dat mensen met een hersenaandoening worden herkend en erkend én we willen dat er minder verloren levensjaren zijn en minder ziektelast door hersenaandoeningen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit.


Wetenschappelijk onderzoek, innovatie en implementatie van bestaande of lopende projecten zijn daarvoor onmisbaar.

 

Voor dringende vragen over subsidies, calls en programma’s kunt u contact met ons opnemen via aanvraag@hersenstichting.nl.