Home
Subsidieronde translationeel onderzoek geopend voor indiening

Subsidieronde translationeel onderzoek geopend voor indiening

Geplaatst op 5 juni 2018

Om te zorgen dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten zoekt de Hersenstichting in samenwerking met ZonMW, topsector Life Science & Health en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) naar nieuwe onderzoeksprojecten.

Net als in 2014 en 2016 (mede)financiert de Hersenstichting ook dit jaar een aantal onderzoeken in het programma Translationeel Onderzoek van ZonMw. Dit programma, 'PTO2; Bench to Bedside 2018', richt zich op het financieren van onderzoek dat een brug slaat tussen het laboratorium en de behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Doel van het programma is het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens.

De samenwerking in deze ronde krijgt vorm middels een gezamenlijke beoordelingsprocedure uitgevoerd door ZonMw. De inzet van publieke middelen kan zo optimaal worden aangevuld met de beschikbare middelen vanuit de deelnemende gezondheidsfondsen.

Subsidieoproep

Sinds vrijdag 1 juni jl. staat de subsidieoproep open. Voor meer informatie over de inhoud van de oproep, kijkt u op 'PTO2; Bench to Bedside 2018'.  Dit programma sluit aan bij één van de doelstellingen van de Hersenstichting en richt zich op ziekte modificerende interventies. De oproep loopt tot 27 september 2018. Na een selectieprocedure hopen de samenwerkingspartners in de eerste helft van 2019 een aantal mooie projecten te kunnen financieren.