Home
Onderzoek
Gehonoreerd onderzoek in 2014

Gehonoreerd onderzoek in 2014

In 2014 heeft de Hersenstichting verschillende onderzoeksprojecten mogelijk kunnen maken met een financiële bijdrage. Hieronder een overzicht.

Drs. M. Pater (Stichting Papageno); ‘Het effect van muziektherapie op sociaal gedrag bij kinderen met autisme’ (in het kader van ambitie 1; programma Snel Beter Behandelen)

 

Prof. dr. E. Boddeke (UMC Groningen en Prof. dr. E. Hol (UMC Utrecht); Cell-type specific changes in gene-networks in the human brain: towards a selective Alzheimer therapeutic target’ (samen met ZonMw in het kader van Deltaplan Dementie / onderzoekprogramma Memorabel)

 

Prof. dr. E. Scherder (VU Amsterdam); ‘Train the sedentary brain: move smart to reduce the risk of dementia’ (samen met ZonMw en Alzheimer Nederland in het kader van Deltaplan Dementie / onderzoekprogramma Memorabel)

 

Dr. Ir. H. Kessels (NIN Amsterdam); ‘Learning to resist Alzheimer’s disease: Novel molecular mechanisms that protect neurons against amyloid-beta’ (samen met ZonMw en Alzheimer Nederland in het kader van Deltaplan Dementie / onderzoekprogramma Memorabel).

 

Dr. M. Broekman (UMC Utrecht); ‘Extracellulaire Vesicles voor Diagnostiek en Moleculaire Profiling van Glioblastomen’ (Bestemmingsgift)

 

Dr. P. Martinez (UMC Maastricht); ‘Mobiliteit bij psychiatrisch gehandicapten: Ontwikkeling en toepassing van diagnostische tests voor psychose patiënten met een auto-immuunstoornis’ (Bestemmingsgift)

 

Dr. R. Hukema (Erasmus MC Rotterdam); ‘Targeted molecular approaches towards therapeutic intervention for FXTAS’ (in het kader van ambitie 2)

 

Dr. R.K. Jellema (Universiteit Maastricht); ‘Exosomes derived from mesenchymal stem cells: a promising therapy for white matter disease in preterm infants’ (in het kader van de call Wittestofziekten bij kinderen)

 

Prof. dr. M. van der Knaap (VUMC Amsterdam); ‘Vanishing white matter, a genetic childhood white matter disorder: from mouse model to insight into mechanisms of the human disease and identification of treatment targets  (Bestemmingsgift) 

 

Dr. C.H.A. Nijboer (UMC Utrecht); ‘Mesenchymal stem cell therapy to repair white matter injury in the preterm neonatal brain: boosting oligodendrocyte differentiation and myelination’ (In het kader van het onderzoeksprogramma Beroerte: Bevorderen van herstel)

 

Dr. W.M.  Otte (UMC Utrecht); ‘Generative brain network modeling to understand post-stroke recovery: how do white matter tracts shape functional connectivity and motor outcome?’ (In het kader van het onderzoeksprogramma Beroerte: Bevorderen van herstel)

 

Dr. J.E. Visser (Radboud UMC Nijmegen); ‘Towards new treatment targets for Lesch-Nyhan disease: deciphering the specific role of housekeeping enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HPRT) during dopaminergic development. (In het kader van het onderzoeksprogramma Bewegingsstoornissen)

 

Dr. M.-J. van Tol (UMC Groningen); ‘Boosting Resilience for Relapse in Major Depressive Disorder (MDD): Does preventive cognitive therapy lower the brain's vulnerability for relapse by modulating biased emotional attention through increased prefrontal control? (In het kader van het onderzoeksprogramma Depressie)

 

Dr. M. Wermer (UMC Leiden); ‘Het hyperexiteerbare brein: spreading depolarisaties en het herstel na een beroerte. (In het kader van het onderzoeksprogramma Beroerte: Bevorderen van herstel)

 

Dr. L. Schmaal (VUMC Amsterdam); ‘Beyond depression: redefining the depressive phenotype by combining longitudinal clinical, biological and neuroimaging data’ (In het kader van het onderzoeksprogramma Depressie)

 

Dr. K. Juenemann (AMC Amsterdam);  The role of ubiquitin in the protein quality control of Huntington's disease(In het kader van het onderzoeksprogramma Bewegingsstoornissen)

 

Dr. J.H. Buurke (Roessingh Research and Development); ‘Efficacy of Assist-As-Needed (AAN) Robotic gait Training in sub-acute Stroke survivors’ (samen met ZonMw in het kader van het  SGF-ZonMw programma Translationeel onderzoek)

 

Dr. P. Martinez (UMC Maastricht); ‘Improve diagnosis and treatment of psychotic disorder of autoimmune origin’ (samen met ZonMw in het kader van het  SGF-ZonMw programma Translationeel onderzoek)

 

Dr. J.M.P. Baas (Universiteit Utrecht); ‘Cannabidiol enhancement of exposure therapy in treatment’ refractory patients with phobias’ (samen met ZonMw in het kader van het  SGF-ZonMw programma Translationeel onderzoek)