Home
NEURON

Call for Proposals for Transnational Research Projects on Mental Disorders

Op 8 januari 2018 is een financieringsronde geopend in het kader van het ERA-NET NEURON, een netwerk voor transnationaal onderzoek in de sfeer van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Het thema van deze ronde is ‘Mental Health’.

 

  • Onderzoeksvoorstellen worden bij het call secretariaat van NEURON ingediend door consortia van Europese onderzoekers, waarbij NWO en de Hersenstichting de Nederlandse financiering verzorgen met een totaalbudget van 500.000,- euro.
  • Het totale budget voor een Nederlandse aanvraag mag niet hoger zijn dan 250.000, - euro.
  • De sluitingsdatum van de call is 8 maart 2018 (14:00 CET). Er wordt gewerkt met een verplichte vooraanmelding.
  • Deadline voor de volledige aanvraag is 26 Juni 2018 (14:00 CET).

 

Doel van de call

Het doel van de call is om multinationale onderzoeksprojecten te stimuleren waarbinnen belangrijke vragen rondom geestelijke gezondheid worden geadresseerd. De focus van deze call ligt op onderzoek naar de geestelijke gezondheid en -stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, autisme spectrum stoornissen en verslavingsproblematiek. Binnen de call worden voorstellen geaccepteerd waarbinnen geestelijke gezondheid in alle leeftijdsgroepen in de breedte wordt onderzocht; van het begrijpen van de fundamentele mechanismen van aandoeningen tot aan ‘proof-of-concept’ klinische studies bij de mens.

Voorwaarden

Onderzoeksvoorstellen moeten tenminste binnen één van de volgende gebieden vallen:

  • a) Fundamenteel onderzoek naar het ontstaan en/of de etiologie en mechanismen voor psychologische veerkracht van geestelijke aandoeningen.
  • b) Klinisch onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor preventie, (vroeg) diagnose, stratificatie, behandeling en/of rehabilitatie methodes van geestelijke aandoeningen.

 

Onderzoek naar dementie valt buiten deze call.

Nederlandse deelname

De Nederlandse deelname aan NEURON is een initiatief van de Hersenstichting en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Meer informatie

U leest meer informatie over de voorwaarden op de website van NWO. De volledige beschrijving van de call, overige deelnemende landen en organisaties en indieningsmogelijkheden vindt op de website van Neuron.

 

Voor aanvullende informatie over de Nederlandse deelname kunt u terecht bij:
Hersenstichting: Mw. drs. Laura Valstar, lvalstar@hersenstichting.nl, +31 (0)70 3024743
NWO: Mw. dr. M. Neijts, m.neijts@nwo.nl+31 (0)70 3494033