Home
Subsidievormen
Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend
Neurodegeneratieve aandoeningen + migraine + epilepsie

Neurodegeneratieve aandoeningen + migraine + epilepsie

(H)erkennen en aanpakken van bewustzijnsproblemen bij de ziekte van Alzheimer, Huntington & Korsakov

Anouk van Loon, Vumc, Amsterdam

a.vanloon@amsterdamumc.nl


Het ziektebeeld en beloop van de ziekte van Alzheimer, Huntington en Korsakov verschillen aanzienlijk. Echter bij alle drie kan sprake van bewustzijnsverstoringen. Hiervoor kunnen vier bewustzijnsniveaus worden onderscheiden: 
1) Registreren van sensorische informatie; zien dat het stoplicht op rood springt.
2) Goed uitvoeren van dagelijkse handelingen; schakelen naar andere versnelling.
3) Evalueren van gedrag; kan ik nog veilig autorijden?
4) In een ander kunnen verplaatsen; ik begrijp dat mijn partner denkt dat ik niet meer veilig kan autorijden.
Dit project is gericht op het in kaart brengen en aanpakken van de aard van deze bewustzijnsproblemen bij deze drie patiëntgroepen en het ontwikkelen van een “bewustzijnstoolbox” met adviezen voor alle partijen toegespitst op het specifieke niveau van bewustzijnsverstoring. 
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• patiëntenverenigingen of verenigingen voor mantelzorgers van de patiënten of zorgprofessionals.
• Psychiaters.
• andere kenniscentra.
 

Hoe microglia reageren op veroudering: ontstekingsreacties balanceren om neurodegeneratie te stoppen

 

Yvette van Kooyk, Amsterdam UMC, Amsterdam
y.vankooyk@amsterdamumc.nl


Bij veel hersenaandoeningen, zoals Alzheimer en Parkinson, is veroudering een risicofactor. Het wordt steeds duidelijker dat chronische ontsteking van het brein, zogenaamde neuroinflammatie, een belangrijke bijdrage levert aan neurodegeneratieve ziektes. Centraal in dit ontstekingsproces staat een celtype genaamd ’microglia’. Nieuwe bevindingen tonen aan dat kleine mutaties in receptoren die microglia maken, grote gevolgen hebben voor het ziekteverloop. Onze hypothese is dat verouderings-gerelateerde veranderingen de omgeving van microglia dermate verandert, dat dit leidt tot ongebalanceerde reacties en daarmee tot neuroinflammatie. Het project richt zich op het normaliseren van immuunreacties.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• publieke of private partners met technische know-how op het gebied van gerichte modificatie van eiwitversuikering.

Migraine and Epilepsy, Excitability and Triggers

 

Gisela Terwindt, LUMC, Leiden
g.m.terwindt@lumc.nl

 

Migraine and Epilepsy are Paroxysmal Cerebral Disorders (PaCD) that can co-occur and are characterized by disabling attacks of brain dysfunction with shared putative triggers like sleep deprivation, stress, hormonal fluctuations, and dietary patterns. Despite insight into the pathophysiological processes during an attack there is a huge knowledge gap with respect to attack initiation and provocation. The unpredictability of attacks and unknown triggers leads to anxiety and feelings of loss of control for patients. We aim to identify (patient-specific) triggers for attacks, to unravel the underlying mechanisms and develop targeted personalised strategies to prevent attacks.

Migraine en epilepsie zijn paroxysmale cerebrale aandoeningen (PaCD) die samen kunnen voorkomen en gekarakteriseerd worden door invaliderende aanvallen van hersendysfunctie met gedeelde vermeende triggers zoals slaapgebrek, stress, hormonale schommelingen en eetpatronen. Ondanks inzicht in de pathofysiologische processen tijdens een aanval, is er nog heel weinig bekend op het gebied van het beginmoment en uitlokking van de aanval. De onvoorspelbaarheid van de aanvallen en de onbekende triggers, leidt tot angst en gevoelens van controleverlies bij patiënten, We hopen met dit project (patiëntspecifieke) triggers voor aanvallen te kunnen vaststellen, de onderliggende mechanismen te ontrafelen en gepersonaliseerde gerichte strategieën te ontwikkelen om de aanvallen te kunnen voorkomen,

Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• Experts op het gebied van Artificial Intelligence & Big data analysis

 

Voorkoming van eiwitstapeling in het brein door cholesterolverlagende therapieën

Eric Reits, Amsterdam UMC, Amsterdam

e.a.reits@amsterdamumc.nl


Hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Frontotemporale dementie (FTD), de ziekte van Huntington en verschillende Spinocerebellaire Ataxieën (SCA) worden gekenmerkt door de ophoping en klontering van ziekte-gerelateerde eiwitten. Het verbeteren van de afbraak van deze schadelijke eiwitten zou een nieuwe therapeutische strategie zijn om de symptomen in deze groep van hersenaandoeningen te remmen of te voorkomen. Het lijkt erop dat het cholesterol-metabolisme een essentiële rol speelt. Primaire doelstelling is om nieuwe farmacologische en genetische cholesterolinterventies te identificeren.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• Wetenschappers en bedrijven die onderzoek doen naar andere neurologische aandoeningen waarbij cholesterol en het proteasoom een mogelijke rol spelen.
• Onderzoekers en bedrijven die werken aan mogelijk nieuwe cholesterolverlagende interventies of relevante expertise met drug-discovery in iPSC-neuronen.

 

Closing the Loop bij bewegingsstoornissen

 

Martijn Beudel, Amsterdam UMC, Amsterdam
m.beudel@amsterdamumc.nl


Dit voorstel richt zich op alle patiënten met bewegingsstoornissen, waarvoor diepe hersenstimulatie nu al een therapeutische optie is. Dit zijn de ziekte van Parkinson, tremor en dystonie. Wij willen de reeds bestaande behandeling naar het volgende niveau tillen, waarbij de stimulatie zich automatisch aanpast aan de behoeften van de patiënt. Door deze slimme hersenstimulatie toe te passen verwachten wij meer kwaliteit aan de levens van patiënten met bewegingsstoornissen toe te kunnen voegen en patiënten beter te laten deelnemen aan de maatschappij. Verder kunnen de technieken ook van toepassing worden voor patiënten met psychiatrische aandoeningen, zoals obsessief-compulsieve stoornissen en depressie, en epilepsie die ook al middels diepe hersenstimulatie behandeld worden.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• partner uit de industrie die daadwerkelijk in staat is om de door ons ontwikkelde stimulatie technieken toe te passen door middel van in de patiënt geïmplanteerde diepe hersenstimulatie systemen.
• Patiënten(verenigingen)

 

Bekijk meer video's: