Home
Subsidievormen
Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend
Neurodegeneratieve aandoeningen + psychische stoornissen

Neurodegeneratieve aandoeningen + psychische stoornissen

No guts no glory

Sommer, UMCG, Groningen

i.e.c.sommer@umcg.nl


Voor psychiatrische en neurologische aandoeningen onderzoeken wij doorgaans de hersenen. Een kwart van de zenuwcellen bevindt zich echter in de darm. Dat de darm van groot belang is voor optimale werking van de hersenen wordt steeds duidelijker. Bij de ziekte van Parkinson is het onderzoek naar de invloed van de darm op ziektesymptomen en welbevinden al ver gevorderd. Voor andere hersenaandoeningen is dat nog niet zo. In dit project gaan wij de kennis en technieken die opgedaan zijn bij Parkinson toepassen op andere hersenaandoeningen. Door de gezondheid van de darm te optimaliseren, gaan wij proberen de hersenwerking te verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson, Alzheimer, dementie, schizofrenie en bipolaire stoornis. Hiervoor gebruiken we zowel low-tech (gezond dieet) als high-tech (gut-brain on a chip).
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• Voedingsdeskundigen (bv van Wageningen Universiteit).

Krachten gebundeld: preventieve en persoonlijke benadering voor de ziekte van Parkinson en psychose

Peter van Harten, Maastricht University, Maastricht

peter.vanharten@maastrichtuniversity.nl


De ziekte van Parkinson en psychotische stoornissen zijn hersenaandoeningen die beide gepaard gaan met afwijkingen in dopamine neurotransmissie. Minder dopamine bij parkinson en meer bij psychotische aandoeningen. De farmacologische behandeling heeft dus tegengestelde effecten, met symptomen van de andere hersenaandoening als bijwerking. Gezien de overlap in symptomen, en betrokkenheid van hetzelfde neurotransmitter systeem, is gelijktijdig onderzoek naar de motorische, psychotische en cognitieve symptomen bij beide aandoeningen hard nodig.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• partijen vanuit de technologische industrie op het gebied van electronische meetinstrumenten.
• experts uit de radiofarmaceutische/farmaceutische industrie voor de dopamine imaging.
• neurologen en psychiaters met speciale interesse op het gebied van psychotische stoornissen en / of de ziekte van Parkinson en misschien met uitbreiding naar andere bewegingsstoornissen of genetische syndromen zoals 22q11.2 deletiesyndroom.
• expertise op het gebied van preklinische ziektemodellen van de ziekte van Parkinson en psychose is wenselijk.
• radiologen en nucleairgeneeskundigen met speciale interesse in bewegingsstoornissen en psychose.
• patientenverenigingen met expertise in de ziekte van Parkinson of psychose, inclusief online platforms als psychosenet.nl.

 

De rol van het vroege leven en stress bij depressie en dementie

Paul Lucassen & Guus Smit, SILS & CNCR, Amsterdam

p.j.lucassen@uva.nl / guus.smit@vu.nl

 

In ons project willen we gemeenschappelijke factoren van depressie en dementie onderzoeken. Opvallend bij beide ziektes is dat er veel verschillen zijn tussen patiënten met dezelfde ziekte wat betreft de ernst van hun aandoening, het beloop en bijvoorbeeld het eerste moment waarop iemand ziek wordt.

We denken dat deze verschillen tussen patiënten deels veroorzaakt worden door factoren in hun vroege leven en dat stress hier belangrijk bij was. Tegelijk zien we bij geheugenproblemen tijdens het ouder worden en dementie ook vaak veranderingen in het stresssysteem, en vormt depressie een risico voor Alzheimer. Maar hoe deze twee ziekten precies samenhangen en welke gemeenschappelijke, vroege risicofactoren daar van belang bij zijn, is onbekend. 

 

Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• partners die binnen deze thematiek, relevante ervaringen, expertise, meet- en analyse tools, alsmede (gegevens uit) relevante en waardevolle modelsystemen en goed gedocumenteerde patiëntcohorten kunnen helpen aanleveren en/of uitbreiden.
• Ervaringsdeskundigen en input van patiënten.

 

Bekijk meer video's: