Niet-aangeboren hersenletsel

Naar bewuste beslissingen bij afwezigheid van bewustzijn

Janneke Horn, AMC, Amsterdam 

j.horn@amsterdamumc.nl


Ongeveer 15% van de mensen die met hersenletsel worden opgenomen op de Intensive Care blijft langdurig buiten bewustzijn. Het project wil onderbouwing geven ofdeze comateuze patiënt kans op herstel naar een acceptabele toekomst heeft Dit willen we doen met behulp van een landelijk multicenter prospectief observationeel onderzoek waarbij universitaire en perifere ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen samenwerken.

 

Innovatiever meten is beter weten: cognitieve stoornissen meten met Virtual Reality

Tanja Nijboer, Universiteit Utrecht & UMCU, Utrecht

t.c.w.nijboer@uu.nl


Door cognitieve klachten lopen volwassenen en kinderen met hersenletsel vast in het dagelijks leven. De huidige diagnostiek om dit in kaart te brengen geschiedt in een rustige omgeving, zonder afleidende prikkels, met maar 1 opdracht tegelijkertijd. Als we cognitieve vaardigheden, onder dynamische omstandigheden, echt willen begrijpen, voorspellen en behandelen, dan moeten we innovatievere, betere cognitieve tests gebruiken, die bruikbaar zijn voor alle mensen met hersenletsel. Dit kan bijvoorbeeld met VR-brillen. De eerste resultaten zijn beschikbaar. De volgende stap is een diagnose-overstijgende aanpak om zo cognitieve stoornissen na hersenletsel beter te kunnen meten over diagnosegroepen heen en de consequenties in het dagelijks leven beter te kunnen voorspellen en verklaren.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• Andere patiënt- en beroepsverenigingen.
• Andere instellingen (ziekenhuizen, revalidatiecentra) voor de opschaling zijn bijzonder welkom.

Droom! Bied mensen met hersenletsel na revalidatie een nieuwe droom


Scherder, Vrije Universiteit, Amsterdam
eja.scherder@vu.nl


Dream! Offering people with brain damage, after rehabilitation, a new dream
Wij willen alle mensen met hersenletsel, die thuis zitten na revalidatie zonder perspectief, weer helpen te dromen van een mooie toekomst: een tweede kans! Het betreft deels een ontwikkelproject (screening en het ontwikkelen van interventies), deels een implementatieproject (beter ontsluiten van het bestaand aanbod) en deels een onderzoeksproject (toetsen op tevredenheid en effectiviteit van patiënt). Het uiteindelijke doel is dat mensen een substantiële verbetering in hun kwaliteit van leven ervaren.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen

Stenten van een carotis stenose tijdens een endovasculaire behandeling van een acuut herseninfarct

Uyttenboogaart, UMCG, Groningen
m.uyttenboogaart@umcg.nl

Na een doorgemaakt herseninfarct is er in de eerste weken daarna een verhoogde kans op een nieuw herseninfarct. Dit is met name bij een atherosclerotische carotis stenose. In de richtlijnen wordt geadviseerd om een carotis-endarteriectomie of een carotisstenting binnen 2 weken na het herseninfarct uit te voeren. Tijdens deze acute behandeling kan ook gelijktijdig een carotisstenose behandeld worden met een stent. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van het acuut stenten vergeleken met de huidige reguliere strategie (behandeling van de carotisstenose binnen 2 weken) en zal onderzocht worden in een gerandomiseerde trial in Nederland (en wellicht ook België). De uitkomsten van dit onderzoek zijn direct toepasbaar in de praktijk.

tRans-auricular vagal nErve sTimulation foR tumOur proGRession And DElirium (RETROGRADE-trial)

A.J.P.E. Vincent, Erasmus MC, Rotterdam
a.vincent@erasmusmc.nl


Glioblastoom is de meest voorkomende en agressieve kwaadaardige hersentumor, verantwoordelijk voor 45-50 procent van alle primaire kwaadaardige hersentumoren. Delier, beschreven in 30 procent van de gevallen na glioblastoomchirurgie, is een ernstige complicatie met een vijfvoudige kans op overlijden. Glioblastoom progressie en delier zijn allebei gecorreleerd aan veranderingen aan de microgliacellen en we verwachten een verbetering na stimulatie van de nervus vagus middels de α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR) pathway. We stellen een studie voor die kruisbestuiving tussen de neurochirurgie, neuroscience, medical engineering en psychiatrie stimuleert en die het effect van een behandeling op postoperatief delier- en tumorprogressie bestudeert bij patiënten die glioblastoomchirurgie ondergaan.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• medisch ingenieurs van de TU delft.

 

Bekijk meer video's: