Psychische stoornissen

Beter de dag door met uitgeslapen verbindingen

Eus van Someren, Neuroscience Institute Netherlands, Amsterdam

e.van.someren@nin.knaw.nl

 

Dit project richt zich op slapeloosheid bij psychiatrische hersenaandoeningen. Slapeloosheid verhoogt het risico, verergert de stoornis, belemmert herstel en voorspelt terugval. Bij slecht slapen gaat er iets mis met het nachtelijk aanpassen van hersenverbindingen. Daardoor worden emoties niet goed opgeruimd. Dit doorbreken, en begrijpen wat er 's nachts mis gaat in het brein, zou wel eens dé sleutel kunnen zijn voor het beter oplossen van meerdere psychiatrische hersenaandoeningen.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• Hypertensie-behandelende artsen en specialisten.

 

Naar een gepersonaliseerde behandeling van comorbide depressie in de psychiatrie

Wiepke Cahn, UMCU, Utrecht

w.cahn@umcutrecht.nl


Bij patiënten met een niet-stemmingsgerelateerde psychiatrische aandoening zoals schizofrenie, eetstoornis, en posttraumatische stressstoornis (PTSS) komt een comorbide depressie zeer vaak voor (prevalenties tussen 50 en75%). De vaak al slechte kwaliteit van leven neemt hierdoor verder af en het gevaar op suïcide of voortijdig overlijden neemt toe. Het project richt zich op het ontwikkelen van patiëntprofielen die kenmerkend zijn voor beter/slechter herstel, door het integreren van verschillende neuroimaging modaliteiten (rsfMRI, MR spectro, EEG) met genetische en klinische gegevens, en het gebruik van de nieuwste deep learning technieken.


Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• Geneticus gespecialiseerd in de psychiatrie.

 

Nieuwe aanpak voor E/I disbalans in ontwikkelingsstoornissen

 

Jan Buitelaar, RadboudUMC, Nijmegen
jan.buitelaar@radboudumc.nl


In dit voorstel willen we nieuwe behandelingen ontwikkelen voor ADHD, autisme, Tourette, OCD en agressiestoornissen. Uit onderzoek blijkt dat er bij jonge proefpersonen met deze stoornissen een glutamaat disbalans is, die gepaard gaat met cognitieve controle problematiek. Glutamaat en GABA zijn de primaire stimulerende en remmende neurotransmitters. We verwachten dat de disbalans hiertussen een onderliggend mechanisme is dat al deze stoornissen bind, en kan verklaren waarom sommige patiënten niet reageren op standaard farmacologische interventies. We willen dit als volgt verder onderzoeken:

1) datamining van de huidige samples.
2) meten van balans bij nieuwe patiënten over alle stoornissen heen. Door dit te associëren met symptomen, cognitie en neurale maten bepalen we de stabiliteit van deze disbalans, en in hoeverre dit als behandeldoel kan worden gebruikt.
3) op een subset van de patiënten met een disbalans passen we behandeling toe om de disbalans te verschuiven en de invloed hiervan op het ziektebeeld te bepalen.


Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• expert op het gebied van hersenstimulatie interventie, in het specifiek tDCS, in adolescenten met een ontwikkelingsstoornis.

 

Bekijk meer video's: