Home
Subsidievormen
Preklinisch onderzoek naar fronto-temporale dementie
Preklinisch onderzoek naar fronto-temporale dementie

Subsidieoproep 'Preklinisch onderzoek naar fronto-temporale dementie'

De Hersenstichting stelt 200.000 euro beschikbaar voor preklinisch onderzoek naar fronto-temporale dementie. Dit komt voort uit een bestemmingsgift van het Coby van Nieuwkerkfonds. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 april 2019 om 12.00 uur worden ingediend.

 

LET OP: De deadline voor het indienen van aanvragen is verstreken. U kunt geen aanvraag meer indienen!

 

Bekijk hier de complete subsidieoproeptekst:

Doelstelling Hersenstichting

Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. Elke dag neemt de kans toe dat je leven fysiek, mentaal of sociaal wordt aangetast door een hersenaandoening. Dat mogen we niet laten gebeuren.

 

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en te herstellen. Dit doen we door in te zetten op minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen én we vinden het belangrijk dat mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend.

 

Onze ambities kunnen we realiseren dankzij de giften, donaties en nalatenschappen van het Nederlandse publiek. De huidige subsidieoproep voor preklinisch onderzoek naar fronto-temporale dementie (FTD) komt voort uit een particuliere bestemmingsgift van het Coby van Nieuwkerk Fonds.

Doelstelling subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het financieren van een onderzoeksproject gericht op preklinisch onderzoek naar de ziektemechanismen van fronto-temporale dementie. Dit onderzoek moet verder bijdragen aan het einddoel: nieuwe oplossingen en aangrijpingspunten vinden voor de behandeling van fronto-temporale dementie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het aan te vragen bedrag is 200.000 euro.
  • Alleen onderzoek dat zich richt op het bestuderen van mogelijke oplossingen voor fronto-temporale dementie komt in aanmerking.
  • Het project betreft preklinisch onderzoek gericht op het onderzoeken van de ziektemechanismen met het oog op het bestuderen van aangrijpingspunten voor een toekomstige interventie. Het is de specifieke wens en opdracht van de giftgevers om middels onderzoek naar ziektemechanismen richting toepassingen voor patiënten toe te werken: naar nieuwe of betere behandelingen en uiteindelijk het stoppen of vertragen van FTD.
  • Er is uitzicht op de translatie naar de kliniek en de onderzoeker kan de benodigde vervolg stappen en hiervoor relevante stakeholders inzichtelijk maken en vroegtijdig betrekken.
  • Ervaringsdeskundigen en gebruikers worden betrokken bij het uitwerken van de aanvraag en het onderzoek.

Wie kan aanvragen?

De (gepromoveerde) hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en). Elke hoofdaanvrager mag maar betrokken zijn bij één aanvraag. Elke persoon mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn waarvan eenmaal als hoofdaanvrager. De projectgroep mag uitgebreid worden en dan bij voorkeur interdisciplinair samengesteld zijn (bijvoorbeeld een samenwerking tussen klinische en niet-klinische onderzoekers).

Procedure en aanvragen

De selectieprocedure kent de volgende stappen:

  • Indienen uitgebreide aanvraag: uiterlijk 1 april 2019 om 12.00 uur
  • Wederhoor schrijven: 15 mei - 31 mei 2019
  • Toekenningsbesluit: juli 2019

 

Uitgebreide aanvragen kunnen ingediend worden via een formulier in ons online subsidiesysteem, te bereiken via https://hersenstichting.force.com/. Hier kunt u een account aanmaken door op 'aanmelden' te klikken. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen. Wanneer u bent ingelogd klikt u op de subsidieronde waarvoor u wilt indienen. In dit geval 'BG frontotemporale dementie’ en klik vervolgens op ‘projectaanvraag indienen’ om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag in ons online subsidiesysteem bekijk de handleiding voor aanvragers.

 

Uw aanvraag wordt beoordeeld door externe referenten (binnen – en buitenlandse peers) en ervaringsdeskundigen. De eindbeoordeling van uw aanvraag wordt, met de inhoudelijke beoordelingen en uw wederhoor, vervolgens gedaan door leden van onze Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI).

Meer informatie

Voor aanvullende informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met Valery Dassen: vdassen@hersenstichting.nl of tel. 070 - 209 25 72