Home
Subsidievormen
Programma 'Snel Beter Behandelen'
Programma 'Snel Beter Behandelen'
Delen

Programma 'Snel Beter Behandelen'

De Hersenstichting wil hersenaandoeningen behandelbaar en geneesbaar maken. Het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Snel Beter Behandelen’ is gericht op ‘Het optimaliseren van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, die binnen vijf jaar in de kliniek toegepast kunnen worden’.

Doelstelling:

Onderzoek financieren met betrekking tot het optimaliseren van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, met als belangrijkste voorwaarde dat die behandelingen binnen vijf jaar in de kliniek toegepast kunnen worden. De insteek is om huidige behandelmogelijkheden voor patiënten met hersenaandoeningen te verbeteren en een zo groot mogelijke gezondheidswinst voor patiënten te realiseren. Het programma richt zich nadrukkelijk op toegepast klinisch onderzoek naar de effectiviteit van therapeutische interventies. De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen (patiënten) bij het schrijven en opzetten van de studie is één van de voorwaarden.

Het programma komt binnenkort beschikbaar.

Ter voorbereiding

 

De Hersenstichting vindt het van belang dat onderzoeksprojecten aansluiten bij de wensen van patiënten en dat de beoogde resultaten van onderzoeksprojecten ook echt het verschil maken voor patiënten. Patiëntparticipatie is dan ook een belangrijk onderdeel van dit programma. Zowel bij de voorbereiding van de aanvraag (zie hieronder), als bij de beoordeling van de aanvraag en bij de uitvoering van het onderzoek (in de vorm van gebruikerscommissies) is betrokkenheid van patiënten/ ervaringsdeskundigen vereist.

 

In de vooraanmelding moeten de aanvragers duidelijk kunnen maken hoe zij patiëntbehoefte en patiënten visie hebben geïncorporeerd in hun onderzoeksplan en onderzoeksvraagstelling. De Hersenstichting adviseert potentiële aanvragers om vroegtijdig de juiste patiënt vertegenwoordigers te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. 

Indiening Vooraanmeldingen:

Eerste kwartaal 2017

Honorering:

verwacht medio december 2017 

 

Dit is contactinfo