Home
Subsidievormen
Programma 'Snel Beter Behandelen'
Programma Snel Beter Behandelen
Delen

Programma Snel Beter Behandelen

De Hersenstichting wil dat hersenaandoeningen behandelbaar en geneesbaar worden. Om dat te bereiken maken wij wetenschappelijk onderzoek mogelijk, dat bijdraagt aan deze ambitie.

Doelstelling

Onderzoek financieren met betrekking tot het optimaliseren van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, met als belangrijkste voorwaarde dat die behandelingen binnen vijf jaar in de kliniek toegepast kunnen worden.

 

De insteek is om huidige behandelmogelijkheden voor patiënten met hersenaandoeningen te verbeteren en een zo groot mogelijke gezondheidswinst voor patiënten te realiseren. Het programma richt zich nadrukkelijk op toegepast klinisch onderzoek naar de definitieve effectiviteit van therapeutische interventies.

Kerncriteria voor projectaanvragen binnen dit onderzoeksprogramma

 • Het betreft onderzoek naar hersenaandoeningen.
 • Het onderzoek betreft een therapeutische interventie.
 • Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij het schrijven én de uitvoering van het onderzoeksplan.
 • Het onderzoek baseert zich op unmet medical needs en gezondheidswinst voor patiënten.
 • Het beoogde resultaat van het klinisch toegepaste onderzoek is een definitieve uitspraak over de effectiviteit en werkzaamheid van de interventie.
 • Bij positief resultaat kan de interventie binnen vijf jaar in de kliniek toegepast worden.
 • Aanvragers hebben voor het onderzoek relevante samenwerkingsverbanden.

 

Secundaire criteria

 • Maatschappelijke impact op het werkgebied van de Hersenstichting.
 • Kruisbestuiving en/of een ziekte- overstijgende werkwijze in hersenonderzoek.

 

Onderzoeksprogramma

Meer informatie over de doelstellingen, scope en de afbakening vindt u in het onderzoeksprogramma. De Engelstalige versie vindt u hier.

 

Binnen dit programma bestaat momenteel 1 mogelijkheid voor subsidieaanvragen

 

Let op: raadpleeg voor de specifieke planning, subsidievoorwaarden, aanvullende programmacriteria en selectieprocedure de betreffende call pagina! Ook de betreffende vooraanmeldings- of aanvraagformulieren vindt u hier.

Algemene voorwaarden

 • Alle vooraanmeldingen/ aanvragen moeten voldoen aan het onderzoeksprogramma Snel Beter Behandelen'.
 • Indienen van vooraanmeldingen/ aanvragen als PDF inclusief bijlagen in de Engelse taal kan ingediend worden per email aan aanvraag@hersenstichting.nl
 • Het aan te vragen bedrag is afhankelijk van de subsidiemogelijkheid waar u een aanvraag voor indient. Het aan te vragen bedrag staat in verhouding tot de studie en de te verwachten opbrengsten.
 • De aanvragers zijn gepromoveerd én hebben een aanstelling bij een onderzoeksinstelling.
 • Een aanvrager/ mede- aanvrager mag in 2017 maar op één van de calls binnen het programma Snel Beter Behandelen indienen. Het is aan de aanvrager welke call hij/ zij kiest.
 • De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen (patiënten) bij het schrijven en opzetten van de studie is één van de voorwaarden.
 • Het management team van de Hersenstichting beslist welke aanvraag gehonoreerd wordt op basis van het WAR advies.
Dit is contactinfo