Delen

Programma 'The Next Step'

De Hersenstichting wil dat hersenaandoeningen behandelbaar en geneesbaar worden. Om dat te bereiken maken we wetenschappelijk onderzoek mogelijk, dat bijdraagt aan deze ambitie.

 

Deze call is gericht op ‘Nieuwe interventies ontwikkelen, die op een hogere trede van de ‘Hersenaandoening Onderzoeks Trap' liggen dan de behandeltechnieken die momenteel beschikbaar zijn'.

 

Doelstelling

Het initiëren van onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies, die op een hogere trede van de ‘Hersenaandoening Onderzoeks Trap' liggen dan de behandeltechnieken die momenteel beschikbaar zijn.

 

De insteek van dit programma is door middel van innovatieve / cutting edge studies doorbraken te bereiken waardoor hersenaandoeningen beter behandeld kunnen worden en een zo groot mogelijke gezondheidswinst voor patiënten gerealiseerd kan worden. Deze call richt zich nadrukkelijk op multidisciplinair, translationeel onderzoek waarbij aangrijpingspunten uit biomedisch en/ of psychologisch onderzoek verder worden ontwikkelend voor nieuwe ziekte-modificerende behandelstrategieën. Doel is uiteindelijk hersenaandoeningen op causaal niveau te kunnen behandelen.

Binnen deze call is er 1 extra subsidie beschikbaar voor onderzoek naar bewegingsstoornissen. Aanvragen voor onderzoek naar bewegingsstoornissen binnen deze call moeten tevens voldoen aan de afbakening van het programma bewegingsstoornissen.

 

Meer informatie over de doelstellingen, scope en de afbakening, alsmede de selectieprocedure en de subsidievoorwaardenvoor deze call vindt u in het onderzoeksprogramma.

 

The English version of the research programme can be found here 

 

Het onderzoeksprogramma loopt tot en met 2020 en heeft twee-jaarlijkse subsidierondes. Het is mogelijk dat binnen dit programma in toekomstige calls (2018 en 2020) andere thema's aan bod komen.

Indiening vooraanmeldingen

Dit programma is momenteel gesloten voor nieuwe aanvragen.

Voorwaarden

  • Onderzoeksvoorstellen moeten voldoen aan het onderzoeksprogramma ‘The Next Step'.
  • Het aan te vragen bedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 300.000. Het aan te vragen bedrag staat in verhouding tot de studie en de te verwachten opbrengsten.
  • De aanvragers zijn gepromoveerd én hebben een aanstelling bij een onderzoeksinstelling.
  • Een aanvrager mag maar één keer per ronde indienen als hoofdaanvrager of medeaanvrager.
  • De aanvragers moeten duidelijk maken dat ze relevante ervaring hebben voor het onderwerp en type onderzoek.
  • Er is sprake van een multidisciplinair samenwerkingsverband. Alle voor het onderzoek relevante disciplines zijn betrokken, klinische en niet-klinische onderzoekers werken samen.

Subsidieprocedure

  • Het bestuur van de Hersenstichting beslist welke aanvraag gehonoreerd wordt op basis van het WAR advies. Honoreringsuitslag: eind november 2016. Er is een budget van € 900.000 voor subsidies beschikbaar.

Downloads

 

Dit is contactinfo