Home
Programma Translationeel Onderzoek 2

Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside 2018

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), topsector LSH en ZonMw organiseren in 2018 voor de derde maal een gezamenlijke subsidieronde Translationeel Onderzoek.

Doel van programma en subsidieoproep

Het doel van het programma Translationeel onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. De huidige subsidieronde richt zich op projecten in de laatste fase van translationeel onderzoek waarbij binnen zes maanden de klinische fase I/II gestart moet worden. De term ‘klinisch’ dient hierbij breed opgevat te worden en betreft zowel medisch, preventie als zorgonderzoek.

Inhoudelijke afbakening Hersenstichting aanvragen

Alleen onderzoek dat zich richt op ziektemodificerende interventies voor hersenaandoeningen komt in aanmerking voor subsidie. Ziektemodificerende interventies zijn interventies die ingrijpen op het ziekteproces. Het zijn middelen of andere behandelingen die:

 

  • de verslechtering die door een ziekte wordt veroorzaakt zowel op de korte als de lange termijn vertragen of stoppen; ze behoeden de patiënt voor verdere achteruitgang; ze zorgen ervoor dat beperkingen die door de ziekte worden veroorzaakt voorkómen of vertraagd worden;
  • of de ziekte stoppen

 

Voorbeelden van ziekte-modificerende interventies: trombolyse bij een herseninfarct (het infarct wordt opgeheven); terugvalpreventie bij depressie (doordat nieuwe depressie-episodes worden voorkomen, vermindert de kans dat de depressie chronisch wordt); medicijnen die er bij MS voor zorgen dat er na een exacerbatie minder beperkingen resteren; gedragsinterventies bij Vanishing White Matter Disease die factoren (bijv. vallen, infecties) die leiden tot verslechtering voorkomen.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De projectgroep moet samengesteld zijn uit samenwerking tussen klinisch – niet-klinisch onderzoekers. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en).

 

Elke Hoofdaanvrager mag maar betrokken zijn bij één aanvraag. Elke persoon mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn waarvan eenmaal als hoofdaanvrager.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is €300.000. In de programmatekst staan rekenvoorbeelden m.b.t. de projectfinancieringsstructuur.

Meer informatie

Raadpleeg de programmatekst. Voor informatie over de inhoudelijke afbakening kunt u contact opnemen met Esther Hosli: ehosli@hersenstichting.nl of tel. 070 302 4759.