Home
Subsidievormen
Subsidiekalender

Subsidiekalender

Subsidieoproep ontwikkeling van Humane Meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar...

Lees meer»

Subsidieoproep Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend

De Hersenstichting stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek dat zich op oplossingen richt voor meerdere hersenaandoeningen. Kruisbestuiving en samenwerking moeten centraal...

Lees meer»