Home
Subsidievormen
Subsidiekalender
Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside 2018

Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside 2018

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), topsector LSH en ZonMw organiseren in 2018 voor de derde maal een gezamenlijke subsidieronde Translationeel Onderzoek.

Doel van programma en subsidieoproep

Het doel van het programma Translationeel onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. De huidige subsidieronde richt zich op projecten in de laatste fase van translationeel onderzoek waarbij binnen zes maanden de klinische fase I/II gestart moet worden. De term ‘klinisch’ dient hierbij breed opgevat te worden en betreft zowel medisch, preventie als zorgonderzoek.

Meer informatie:

De volledige oproep treft u op de website van ZonMw

 

De specifieke afbakenning van de Hersenstichting treft u op deze pagina