Home
Subsidievormen
Subsidiekalender
Subsidieoproep ontwikkeling van Humane Meetmodellen

Subsidieoproep ontwikkeling van Humane Meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze subsidieoproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO - domein Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW).

Doel onderzoek

Het doel van de oproep Humane Meetmodellen is om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspelbare en humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren zodat resultaten uit onderzoek beter en sneller toegepast kunnen worden bij mensen. De wetenschap wordt hiermee in mindere mate afhankelijk van het gebruik van proefdiermodellen wat in lijn is met de Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Financiële toekenning en voorwaarden

Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen door private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per aanvraag tussen € 500.000 en € 1 miljoen PPS-toeslag worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag moet bestaan uit een samenwerking met minimaal één onderzoeksorganisatie en ten minste één private partij. De deadline voor de verplichte aanmelding van het initiatief is op 5 september 2019.

 

De oproep vindt u hier. 

 

Ter ondersteuning wordt op 16 september 2019 een informatie- en netwerkbijeenkomst georganiseerd om geïnteresseerde partijen verder te informeren en gelegenheid te bieden om onderlinge samenwerking te verkennen. Voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor PPS-toeslag ga naar de website van de Topsector LSH.