Subsidiemogelijkheden

De Hersenstichting financiert wetenschappelijk hersenonderzoek en (implementatie) projecten om resultaten uit onderzoek verder te brengen die passen binnen de strategie van de Hersenstichting. We informeren u over onze subsidiemogelijkheden in het licht van onze nieuwe meerjarenstrategie.


Aanvragen voor subsidies bij de Hersenstichting gaan via (doorlopende) open- en gesloten subsidierondes, deze calls worden op de website gezet. We zullen hiervoor de website spoedig aanvullen met de subsidievoorwaarden en verdere informatie over de lopende programma’s.
Houd deze pagina dan ook goed in de gaten!

 

We zetten alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en herstellen.

We willen dat mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend en streven naar minder sterkte en minder ziektelast door hersenaandoeningen. Belangrijk, want 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.

 

Voor dringende vragen over subsidies, calls en programma’s kunt u contact met ons opnemen via aanvraag@hersenstichting.nl. U kunt zich ook aanmelden voor onze e-nieuwsbrief subsidies via subsidienieuwsbrief@hersenstichting.nl.