Home
Subsidievormen
ZonMw Programma Translationeel Onderzoek
ZonMw Programma Translationeel Onderzoek
Delen

ZonMw Programma Translationeel Onderzoek

De SGF, topsector LSH en ZonMw bundelen de krachten op het terrein van het translationele onderzoek door in 2016 gezamenlijk een ronde vorm te geven en te financieren.

 

Deze oproep is op dit moment gesloten.

Doel van programma en subsidieoproep

Het doel van het programma Translationeel Onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch naar klinisch onderzoek, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten. Qua onderwerpen behelst het programma de volle breedte van het medisch -, preventie - en zorgonderzoek. Dit betekent dat de term ‘klinisch' ook een wat bredere invulling dan sec intramuraal geneeskundig kan krijgen. Het moet in ieder geval gaan om vertaling van preklinische onderzoeksresultaten (producten, behandelingen, procedures) naar onderzoek in mensen naar werkzaamheid of veiligheid van deze resultaten.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen

De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en). De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een onderzoeksorganisatie.

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden

  • De te honoreren projecten hebben een looptijd van maximaal vier jaar.
  • Het minimale subsidiebudget is met bedrijfsdeelname €225.000 en zonder bedrijfsdeelname €300.000.
  • De bijdragen van elk Cofinancierend fonds zijn vastgesteld op minimale en maximale bijdrages (paragraaf 3.6 tabel 1 in de programmatekst).
  • De procentuele verdeling van de bijdrages van onderzoeksorganisaties, bedrijven, het Cofinancierende fonds en TKI-toeslag of ZonMw staan weergegeven in paragraaf
  • Bij projecten zonder bedrijfsdeelname is de bijdrage van ZonMw gelijk aan de bijdrage van het Cofinancierend fonds.

 

Gedetailleerde informatie over het subsidiebudget en deelname van bedrijven kunt vinden in hoofdstuk 3 van de programmatekst en in de programma specifieke toelichting.

Meer informatie

De volledige programmatekst is hier te vinden.

Dit is contactinfo