Wetenschappelijke Adviesraad - Hersenstichting - Wetenschap
Home
Wetenschappelijke Adviesraad
Delen

Adviesraad Wetenschap & Innovatie

De Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR) is een onafhankelijk orgaan van de Hersenstichting. De WAR heeft tot taak het bestuur en, op verzoek van de Raad van Toezicht, te adviseren over het algemeen wetenschappelijk beleid, de algemene zaken en de daaraan verbonden activiteiten. In het bijzonder heeft de WAR tot taak advies te geven aan het bestuur over te subsidiëren wetenschappelijk onderzoek.

De werkwijze rond de advisering over te subsidiëren wetenschappelijk onderzoek kent verschillende fasen:

 

 • Uit de vooraanmeldingen wordt een selectie gemaakt van onderzoeken die in aanmerking komen voor een uitgebreide aanvraag. Na beoordeling van deze aanvragen volgt een fase van wederhoor, waarbij de onderzoeker kan reageren op deze beoordeling. Tot slot volgt de eindbeoordeling en brengt de WAR haar advies uit aan het bestuur dat de subsidies toewijst.
 • De WAR heeft ook tot taak de voortgang van het onderzoek in het kader van de fellowships en onderzoek in het kader van bestemmingsgiften te monitoren en te evalueren. Indien nodig wordt het onderzoek bijgestuurd. Fellows dienen zowel een tussentijdse- als een eindpresentatie voor de WAR te houden.
 • Tot slot heeft de WAR de taak het bestuur te adviseren over het lange termijn onderzoeksbeleid en de daarin te stellen speerpunten.

 

U leest hier het reglement van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Samenstelling

De WAR bestaat uit circa vijftien vooraanstaande (neuro)wetenschappers uit de verschillende richtingen binnen de Neurowetenschappen die afkomstig zijn van de verschillende grote onderzoekscentra in Nederland

 

Voorzitter:

Prof. dr. R.C.M. Hennekam, hoogleraar ‘Kindergeneeskunde / Translationele Genetica', Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 

Leden:

 • Mw. dr. L. van Bodegom-Vos, assistant professor ‘Implementatie en de-implementatie in de curatieve zorg', Leids Universitair Medisch Centrum Kwaliteit van Zorg Instituut, Leiden 
 • Prof. dr. O.F. Brouwer, hoogleraar ‘Kinderneurologie, in het bijzonder Epilepsie bij kinderen', Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Prof. dr. A.C.H. Geurts, hoogleraar ‘Revalidatiegeneeskunde', Radboudumc, Nijmegen 
 • Mw. prof. dr. E. M. Hol, hoogleraar ‘Biologie van glia en neurale stamcellen', Universiteit van Amsterdam, UMC Utrecht Hersencentrum, Nederlands Herseninstituut
 • Prof. Dr. R.J. van Oostenbrugge, hoogleraar ‘Klinische Neurologie in het bijzonder Vasculaire Neurologie', Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht
 • Prof. dr. B.W.J.H. Penninx, Hoogleraar ‘Psychiatrische Epidemiologie’, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • Prof. dr. P.A.J.T. Robe, Hoogleraar Neurochirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Prof. dr. S.A.R.B. Rombouts, hoogleraar 'Methods of Cognitive Neuro-imaging' Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden
 • Dr. ir. M.M. Verbeek, universitair hoofddocent ‘Neurochemistry of neurodegeneration', Radboudumc, Nijmegen
 • Prof. dr. R. Willemsen, hoogleraar ‘Functionele Neurogenetica', Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Dit is contactinfo