Voorwaarden en procedures

Algemeen

De Hersenstichting-Trofee voor de Wetenschap is een stimuleringsprijs voor jonge, gepromoveerde wetenschappers tot en met 35 jaar die in de afgelopen twee jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van hersenaandoeningen. Ook kunnen andere wetenschappers, of een wetenschappelijke instelling, hen voordragen. De prijs bestaat uit een schaal en een geldbedrag van € 1.500 te besteden aan een wetenschappelijke activiteit.

 

Momenteel kunnen geen aanmeldingen worden ingediend.

Voorwaarden

Een onderzoeker kan voorgedragen worden of zichzelf aanmelden als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • het onderzoek dat is verricht moet toonaangevend en vernieuwend zijn en wetenschappelijke relevantie uitstralen en moet primair betrekking hebben op de neurowetenschappen
  • de onderzoeker heeft op de datum van de aanmeldingsdeadline nog niet de leeftijd van 35 jaar bereikt
  • de onderzoeker is op de datum van de aanmeldingsdeadline gepromoveerd (in ieder geval moet het manuscript van het proefschrift goedgekeurd zijn)

Procedure

Op deze website en in het blad Mediator wordt de mogelijkheid tot inschrijving aangekondigd.

 

De schriftelijke aanmeldingen dienen uiterlijk op de dag van de aanmeldingsdeadline in viervoud te zijn ontvangen door de Hersenstichting Nederland. Onvolledige of niet tijdig ontvangen inzendingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Aanmeldingen dienen te worden vergezeld van:

  • een curriculum Vitae
  • een korte beschrijving van de wetenschappelijke bijdrage (maximaal twee A-4)
  • minimaal twee relevante publicaties

 

De inzendingen worden voorgelegd aan een jury, bestaand uit twee leden van de WAR en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De uitslag wordt aan de inzenders meegedeeld. Tegen de uitslag is geen beroep mogelijk.

 

In de aankondiging wordt de datum van de prijsuitreiking expliciet vermeld. Van de winnaar wordt verwacht dat hij of zij op deze datum beschikbaar is voor de prijsuitreiking.