Home
2002

2002

Mw. dr. Liesbeth Reneman, AMC Amsterdam: neurotoxiciteit van Ecstacy (MDMA).

Het onderzoek van Liesbeth Reneman belicht een actueel maatschappelijk probleem: het recreationeel gebruik van Ecstacy. Ecstasy is een veel gebruikte partydrug, waarvan men zich afvraagt of deze schadelijk is voor de gezondheid van de gebruiker. Reneman onderzocht dit aan het AMC, met behulp van vrijwilligers. Zij vond mensen die dan wel regelmatig, dan wel incidenteel Ecstacy gebruikten bereid om hersenscans te laten maken. Ze bekeek de gevolgen van Ecstacy-gebruik met behulp van deze hersenscans. Hierdoor heeft zij de gevolgen van Ecstacy-gebruik in levende menselijke hersenen kunnen onderzoeken.


Ze stelde vast dat XTC een negatief effect heeft op bepaalde hersencellen, en wel met name op serotonerge cellen. Stoornissen in het serotonerge systeem kunnen leiden tot bepaalde neuropsychiatrische aandoeningen zoals depressie.


Nadelige effecten op het serotonerge systeem werden aangetoond bij zowel regelmatige als incidentele gebruikers van Ecstacy. Bij de regelmatige gebruikers werd aangetoond dat blijvende geheugenproblemen kunnen optreden door het gebruik van Ecstacy. De hersenen van vrouwen bleken gevoeliger te zijn voor de schadelijke effecten van Ecstacy dan de hersenen van mannen.


De resultaten van haar onderzoek geven een antwoord op een aantal vragen over de schadelijke gevolgen van Ecstacy-gebruik; zij roepen ook vragen op over de veiligheid daarvan. Dit onderzoek is dus zowel wetenschappelijk als maatschappelijk interessant. Daarnaast biedt het nieuwe invalshoeken voor vervolgonderzoek, waarin bijvoorbeeld kan worden gekeken of het gebruik van Ecstacy het risico op neuropsychiatrische aandoeningen vergroot.


De Hersenstichting beschouwt dit onderzoek zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van grote relevantie. Publicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften als ‘the Lancet' en ‘the Archives of General Psychiatry' en twee prijzen die zij al eerder voor haar werk ontving, tonen aan dat mevrouw Reneman ook internationaal hoog aangeschreven staat.